Tulos kuntoon

Liiton ja yhdistysten toiminta on kulkenut pääsääntöisestivanhoja tuttuja uria. Muutamia kiinnostavia irtiottojakin on ollut.
Turun yhdistyksen ja liiton yhteinen pikkujouluristeily on piristävä uusi kuvio. Juhlimisen lisäksi ohjelmassa oli useita ajankohtaisia ajoneuvotekniikkaan liittyviä esityksiä.
Helsingin yhdistys on ollut aktiivisesti synnyttämässä Metropolian AMK:n autoinsinöörikiltaa.
Kilta on HATY:stä riippumaton yhdistys, jolla kuitenkin on hyvin läheiset siteet yhdistykseen. Tällaisessa mallissa nuoret itsenäisesti kehittävät toimintaa omien kiinnostuksen kohteidensa mukaiseksi. Suurella mielenkiinnolla odotan, millaisia toimintamalleja voimme omaksua yhdistyksen ja liiton toiminnan kehittämiseksi.

Opiskelijajäsenten rekrytointikin kuuluu vuoden onnistumisiin. Saimme 224 uutta jäsentä ja opiskelijajäsenten määrä on tällä hetkellä koko historiamme suurin.
Tästä on hyvä jatkaa opiskelijoille ja nuorille suunnatun toiminnan kehittämistä.
Onnistuessamme saamme heistä nykyistä enemmän uusia varsinaisia jäseniä.

Liitolla on taloudellisesti rakenteellinen haaste. Vanhan kansan sanoin ”syömme enemmän kuin tienaamme”. Tilanne ei ole uusi, vaan on kestänyt jo yli kymmenen vuotta.
Jäsenmaksutulo ja liiketoimintayrityksiltä (Autoalan Koulutuskeskus ja Suomen Autolehteä julkaiseva Suomen Autotieto Oy) saatavat osingot eivät riitä toimintamme ylläpitämiseen. Joudumme siis vuosittain nostamaan sekä sijoitustoiminnan tuottoja että pääomaa noin 165 000 euron edestä.
Valitettavasti joudumme tällä hetkellä myymään enemmän kuin sijoitustoimintamme tuottaa, jonka seurauksena pääomamme pienenee.

Liiton kulurakenne on hyvin hallinnassa ja säästämme mistä voimme.
Säästämisen tie on kuitenkin päättymässä, joten uusia tulonlähteitä on löydettävä: mieluiten sellaisia liiketoimintamalleja, jotka sekä hyödyttävät heti alusta jäseniämme että pidemmällä aikajänteellä tuovat kaivattuja lisäeuroja kirstumme pohjalle.

Uusien tuotteiden kehittäminen vaati kuitenkin merkittäviä investointeja, ja siltikään lopputulos ei ole varma. Käymme ensi liittokokouksessa uuden tai jopa uusia liiketoimintamalleja läpi, ja toivottavasti saamme kokousedustajilta luvan käyttää pääomaa tämän tärkeän muutoksen tekemiseksi.


Teidän palveluksessanne


Turo Tiililä, puheenjohtaja

Autoalan esimies-, kouluttaja- ja vastaavissa tehtävissä toimivien henkilöiden yhteistyöjärjestön Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n (SATL) 80. Liittokokous pidettiin 13.-15.3. Salossa. SATL:oon kuuluu noin 6000 henkilöjäsentä 39 paikallisyhdistyksestä ympäri Suomea. Vuosittain järjestettävä Liittokokous on järjestön päättävä elin. Tämän vuoden kokouksessa oli edustettuna 27 yhdistystä 69 äänivaltaisen edustajan voimin.
Kokouksen keskusteluissa nousi esiin rengasturvallisuus monesta eri näkökulmasta. Ajankohtaisin niistä on tulevaa kesärengaskautta ajatellen vuodenaikaan nähden oikeiden renkaiden käyttö eli että kesällä käytettäisiin kesärenkaita. Monet renkaille tehdyt vertailumittaukset ovat osoittaneet, että asianmukaiset kesärenkaat ovat kokonaisuutena turvallisin vaihtoehto kesäliikenteessä. Suurimmillaan ero on märällä asvaltilla, jolloin jarrutuskokeissa kesärenkaan jarrutusmatka on ollut parhaimmillaan useita kymmeniä prosentteja lyhyempi kuin käytetyllä nastattomalla talvirenkaalla on saavutettu. Myös muissa ajo-ominaisuuksissa muun muassa tukevammasta renkaan runkorakenteesta johtuen on huomattavia eroja ääritilanteissa, joissa pienikin ero saattaa olla ratkaiseva tekijä onnettomuuden välttämisessä.
Toinen tärkeä turvallisuuteen vaikuttava seikka on oikeat rengaspaineet. Onnettomuustutkinnassa on havaittu, että niissä onnettomuuksissa, joissa renkaisiin liittyvät seikat ovat olleet vaikuttamassa onnettomuuden syntyyn, on havaittu isossa osassa huomattavia virheitä rengaspaineissa. Oikeilla rengaspaineilla moni onnettomuuksista olisi ollut vältettävissä.
Liitolle valittiin uusi puheenjohtaja
Kokouksessa valittiin Liiton hallituksen puheenjohtajaksi insinööri Turo Tiililä (ikä 48, kotipaikka Kauniainen, kuva 1, kuvaaja Eero Aula). Vuosittaisten erovuoroisten tilalle valittiin seuraavat hallitusjäsenet; Eero Aula(Rovaniemi), Pasi Kahelin (Heinola), Riku Kangastie (Seinäjoki), Mika Koponen (Salo) ja Heikki Parri(Huittinen). Vanhoina hallituksen jäseninä jatkavat Pentti Ala-Maakala (Tampere), Matti Arponen (Joutseno),Antti Kovanen (Kuopio), Jari Pynnönen (Vihti) ja Erkki O. Virtanen (Espoo).
SATL on nimennyt Vuoden Autoteknikon vuodesta 1982 lähtien. Nimitys on järjestön korkein tunnustus, jonka se antaa autoalalla tai autoalan hyväksi toimineelle henkilölle. Sääntöjen mukaisesti nimitys julkistetaan SATL:n Liittokokouksen yhteydessä.
Vuoden Autoteknikko -palkinto myönnettiin Autoalan Keskusliitto ry:n tekniselle johtajalle ja AKL-sertifioinnin toimitusjohtajalle insinööri Jouko Sohlbergille (51, kotipaikka Helsinki, kuva 2 vasemmalla, kuvaaja Eero Aula). Perusteluina olivat hänen vahva panos mm. korikorjaamoluokituksen ja Autoalan Sähköpätevyysvaatimusten luomisessa. Hän toimii myös Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiön asiamiehenä ja hallituksen jäsenenä. Säätiön tärkeisiin tehtäviin kuuluu muun muassa opettajien jatko- ja täydennyskoulutuksen kehittäminen. Hän vastaa myös Autoalan Pätevöitymisohjelman (APO) toiminnasta ja on kuluttajariitalautakunnan sekä liikennevahinkolautakunnan jäsen.
Vuoden Autoteknillisen Yhdistyksen arvonimen sai Lahden Autoteknillinen Yhdistys ry. Siihen kuuluu 303 jäsentä. Arvonimen saantiin vaikuttavat esimerkiksi jäsenmäärän kehitys, tiedottamisen taso, toiminnan aktiivisuus sekä jäsenmaksujen hyvä hoito.
Muita merkittäviä tunnustuksia arvokkaasta toiminnasta autoalan, Liiton ja Autoteknillisten yhdistysten eteen annettiin myös kokouksen yhteydessä. Liiton kultainen kunnialevyke myönnettiin SATL:n liittohallituksen puheenjohtajan tehtävästä pois jääneelle DI Keijo Mäenpäälle (59, kotipaikka Helsinki, kuva 2 oikealla, kuvaaja Eero Aula). Perusteluina olivat muun muassa hänen panos SATL:n ja sen omistamien yritysten toimintojen kehittämisessä eri osa-alueiden toimijoiden yhteistyön parantamista johtaen. Mäenpää kutsuttiin myös SATL:n kunniajäseneksi.
SATL:n kunniajäseneksi kutsuttiin myös insinööri Raine Hieta, joka vuosikymmenien ajan on toiminut SATL:n luottamustehtävissä toiminnantarkastajana ja SATL:n osittain omistaman Autotieto Oy:n hallituksen jäsenenä.
Liittokokouksen järjestelyistä vastasi SATL:n jäsenyhdistyksenä 60-vuotisjuhliaan viettänyt Salon Seudun Autoteknillinen Yhdistys.