JOENSUUN LIITTOKOKOUS

Paikalla meitä oli Mika, Tero, Antti, Antero, sekä allekirjoittanut.
Onnittelut vielä kerran Joensuulle hienosti järjestetyistä kokouksesta sekä juhlasta.

Me Salolaiset varasimme jälleen vuonna 2019 liittokokouksen, koska muita halukkaita ei tähän mennessä ollut ilmoittautunut, onhan meillä kokemusta järjestelyistä.


Vesku

Autotekniikan parhaat asiantuntijat olivat koolla Joensuussa

KOULULAISKULJETUSTEN TURVALLISUUDEN PARANTAMISEN MAHDOLLISUUS PUHUTUTTI KOKOUSYLEISÖÄ

Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n (SATL) 81. Liittokokous pidettiin 18.-20.3. Joensuussa. Tämän vuoden kokouksessa oli edustettuna 26 yhdistystä 62 äänivaltaisen edustajan voimin.

Kokouksen keskusteluissa nousi esiin mahdollisuus parantaa koululaiskuljetusten turvallisuutta. Talvikauden pimeässä taajamien valaistujen katualueiden ulkopuolella tapahtuvassa koululaiskuljetuksissa on lapsia kyytiin otettaessa tai kyydistä jätettäessä vaarana, että he jäävät muun liikenteen osalta huomioimatta ja ovat siten vaarassa jäädä muun liikenteen alle. Esitetty idea asian tilan parantamiseksi on lisätä koululaiskyydityksen merkkinä autossa olevaan varoitusmerkkiin erikseen päälle pysäytyksissä kytkeytyvät vilkkuvalot. Muista Pohjoismaista Ruotsissa ne ovat jo käytössä. Liikenneturvalta saadun kommentin mukaan esitetty idea on kannatettava ja se lisäisi liikenneturvallisuutta koululaiskuljetuksissa.

Toinen esille noussut keskustelu koski tarvetta autoalan monimuotoisen insinööriopintojen käyttöönotolle. Siinä on tarkoituksena mahdollistaa autoalan insinööriopinnot käytännönläheisesti työn yhteydessä toteutettavaksi. Toteutustapa on jo käytössä Saksassa, jossa sillä on ajoneuvoteollisuuden vahva tuki takanaan.

Kokouksen valinnat

Kokouksessa valittiin Liiton hallituksen puheenjohtajaksi toista kertaa insinööri Turo Tiililä (ikä 49, kotipaikka Kauniainen, kuvassa keskellä, kuvaaja Eero Aula). Vuosittaisten erovuoroisten tilalle valittiin seuraavat hallitusjäsenet; Pentti Ala-Maakala (Tampere, varapuheenjohtaja), Jaakko Falck (Mikkeli), Kari Kaihonen (Vantaa), Antti Kovanen (Kuopio) ja Tero Salovaara (Kerava). Vanhoina hallituksen jäseninä jatkavat Eero Aula (Rovaniemi), Pasi Kahelin (Heinola), Riku Kangastie (Seinäjoki), Mika Koponen (Salo) ja Heikki Parri (Huittinen).

SATL on nimennyt Vuoden Autoteknikon vuodesta 1982 lähtien. Nimitys on järjestön korkein tunnustus, jonka se antaa autoalalla tai autoalan hyväksi toimineelle henkilölle. Sääntöjen mukaisesti nimitys julkistetaan SATL:n Liittokokouksen yhteydessä.

Vuoden Autoteknikko -palkinto myönnettiin monialayrittäjälle toimitusjohtaja Ari Nousiaiselle (54, kotipaikka Nerkoo, kuvassa vasemmalla). Hänen yrityksensä toimivat niin henkilö- kuin tavaraliikenteessä, kiinteistöhuollossa, ajo-opetuksessa kattaen niin ensimmäisen ajokortin hankkijat kuin ammattikuljettajat sekä autokaupassa ja sen jälkimarkkinoinnissa niin kevyen kuin raskaan kaluston puolella. Yritysten eri toimipaikat sijaitsevat ympäri Suomea. Yhteistä näille yrityksille on, että ne ovat laajentuneet voimakkaasti viimeisimpien vuosien aikana.

Vuoden Autoteknillisen Yhdistyksen arvonimen sai Rovaniemen Autoteknillinen Yhdistys ry. Siihen kuuluu 117 jäsentä. Arvonimen saantiin vaikuttavat esimerkiksi jäsenmäärän kehitys, tiedottamisen taso, toiminnan aktiivisuus sekä jäsenmaksujen hyvä hoito.

Muita merkittäviä tunnustuksia arvokkaasta toiminnasta autoalan, Liiton ja Autoteknillisten yhdistysten eteen annettiin myös kokouksen yhteydessä. Liiton kultainen kunnialevyke myönnettiin neljälle ansioituneelle SATL:n jäsenelle eli Pekka Knecktille (69, kotipaikka Nivala), Kari Nivalle (77, kotipaikka Rovaniemi), Jari Pynnöselle (47, kotipaikka Vihti) ja Pasi Perhoniemelle (42, kotipaikka Vantaa). Perusteluina olivat muun muassa heidän panoksensa autoalan toimintojen kehittämisessä sekä vahva mukanaolo niin SATL:n kuin sen jäsenyhdistysten toiminnassa.

Liittokokouksen järjestelyistä vastasi SATL:n jäsenyhdistyksenä 80-vuotisjuhliaan viettänyt Joensuun Seudun Autoteknillinen Yhdistys.